___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wednesday, May 6, 2015

Pabusten


Sa pag-dampi ng liwanag sa magkabuklos na katawan , dahan dahan kang bibitawan. Kasabay ng paglulam ng lamig, tila ako'y waring aninong hindi na maaninag sa dilim. Hayaan mo akong kontrolin damdaming hindi kayang magsinungaling. Pagkakataong dumating, pipilitin nang putulin. Kapwa gustong simulan. Kapwa takot sa pahihinatnan. Konseptong sinira ng karamihan. Magkasama sana nang buong papatunayan.

Subalit hanggang dito na lamang. 

Monday, April 20, 2015

Tuknang


Nagniningas ang galit. Walang pakialamanan. Papaano makakarating sa dapat puntahan ang de gulong na sasakyan kung ang apat na gulong ay mga kanya-kanyang gustong puntahan?