___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Friday, August 22, 2014

Gising. Laban. Pahinga

Gising-Laban-Pahinga. Pahinga-Gising-Laban. Laban-Pahinga-Gising.Magkaiba man ang pag-ikot, iisa lang ang takbo. Isa ito sa patunay na patas ang mundo sapagkat iisang sikolo ang binigay sa atin, dito lahat tayo ay pantay-pantay malaya tayong maging iba o kapara ng iba base sa kung ano ang gagawin natin sa pagitan ng bawat baitang.

Kung sino ka? at kung ano ang gusto mong ipakita? yan ang magiging hawak mo. Sa pagitan ng bawat baitang may kontrol ka. Kung ano ka man ngayon, produkto iyan ng malayang pagpili. Kaya kunng punong-puno ka ng hinaing o reklamo, subukan mong tanungin ang sarili mo hindi ang mundo. Ano nga ba ang ginagawa ko?

Sunday, April 6, 2014

Anak ng Puno


Hindi ko na ngayon kailangang gumising ng maaga at magmadali at pakiusapan ang bathala ng maliit na kamay ng orasan na magpahinga muna. Tinabi ko na rin ang sandamakmak na papel na naipon, kawawang mga puno nagbigay buhay para mas maging madali ang pagproproseso ng pagtuturo- isipin mo na lang kung walang susulatan kawawang mga utak naman at kung walang bond paper na gagamitin sa pagphophotocopy kawawang mga kamay kaya kung ako ang tatanungin karapatdapat lang na patayuan  ng kanya-kanyang rebulto ang bawat punong pinuputol bilang pagkilala sa kabayanihang ginagawa pero kung may choice lang ang mga puno hindi rin nila siguro gugustuhing magpakabayani lalo na’t hindi nabibigyan ng katarungan ang pagkakamatay nila, pagkatapos gamitin at pakinabangan itatabi at kapag tinabi at nakitang walang panggatong susunugin at kapag nakitang nakatabi at walang magawa gugupitgupitin, kawawang anak ng puno. Kaya magdalawang isip kana kung may makita kang papel ngayon, magpasalamat ka! May magagawa ka, maging maka-puno ka!

Anak ng puno naman o, buti pa ang puno basta tinanim at nabuhay maghihintay na lang ng panahon para maging kapakipakinabang. Sa katayuan ko ngayon matapos matamnan ng mga prinsipyong bayad ang aking utak kailangan kong gumalaw at walang mangyayari sa akin kung pagkagising sa umaga tatayo akong parang puno at sasabay sa ihip ng hangin. Kailangan kong maging isang puno na may paa, dalala ang pinalaking sobreng kulay puno kalakip  ang resume na pinuno ng mga ideya para mas maging katanggap-tanggap na tao kailangan kong hanapin ang lugar kung saan ko itatanim ang mga ugat na dinadaluyan ng dugong uhaw na maging ganap na manggagawa. Masikip ang espasyong pinag-aagawan ng kapwa ko punong walang karanasan kaya kailangan mong makipag-agawan kung hindi naman kailangan mong mangibabaw.

“Welcome to the real world” eto na nga ba ang  sinasabi nilang totoong mundo- isang mundong masikip na pinag-aagawan at para mapansin kailangan mong higitan ang mga kasabayan. Anak ng puno nga naman.