___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Monday, April 20, 2015

Tuknang


Nagniningas ang galit. Walang pakialamanan. Papaano makakarating sa dapat puntahan ang de gulong na sasakyan kung ang apat na gulong ay mga kanya-kanyang gustong puntahan? 

Saturday, April 18, 2015

Kupas


Kaytagal hinintay ang pagkakataon…Pagkakataon na manumbalik ang kulay.


Mula sa kawalan unti-unting natitintahan, waring liwanag ang dala at sagot sa hinahanap na sigla. Hanggang sa marating ang rurok na katingkaran. Kapwa gustong manatili ngunit tila may pamburang sumusuklob sa kasalukuyang pilit kinukulob. 

Umiikot ang kamay ng orasan kasabay ng paglamlam. 


Isa sa pinakamahirap  na bagay ay kalimutan ang mga pagkakataon na naging masaya ka dahil sa bawat naiisip at na-aalala mo ang mga ito napapalitan ang saya ng pait at panghihinayang. Kailangang tanggapin ang hangganan. Siguro ganoon na lamang…dadaan, lilipas at kung pipilitin mong manatili matatalo ka.